O FIRMIE


    Bartex sp. z o.o. została powołana do życia w 2001 roku i początkowym celem jej działania była realizacja inwestycji polegającej na budowie bazy przeładunkowej  i składowej węgla, zapewniającej przyjmowanie dostaw tego surowca bezpośrednio  z Federacji Rosyjskiej po szerokim torze.
    Aby sprostać tym wymaganiom została podjęta decyzja o lokalizacji "przyszłej" bazy w miejscowości Chruściel gm. Płoskinia położonej w odległości około 13 km od granicznego przejścia kolejowego Mamonowo – Braniewo. Już pod koniec 2003 roku na teren spółki Bartex mogły wjeżdżać pierwsze szerokotorowe pociągi z Federacji Rosyjskiej, a kolejne lata współpracy z rosyjskimi dostawcami węgla zaowocowały podpisaniem długoterminowych kontraktów na dostawy węgla.
    Własna bocznica kolejowa umożliwiająca wyładunek węgla bezpośrednio na przylegające place składowe, skład celny, własny sprzęt rozładunkowy, transportowy oraz przesiewacze do węgla o dużej wydajności umożliwiają z jednej strony optymalizację kosztów własnych, co czyni ofertę handlową Spółki Bartex szczególnie atrakcyjną, z drugiej strony zapewniają wysoką jakość oferowanego węgla.
    W celu zapewnienia kompleksowych usług spółka Bartex od 2010 roku posiada licencję na przewozy kolejowe towarów. Własny transport kolejowy pozwala na większą niezależność oraz konkurencyjność na rynku.
    W 2018 roku obrót spółki Bartex przekroczył ponad pół miliona ton węgla kamiennego co świadczy z jednej strony o wysokiej jakości oferowanego towaru, a z drugiej strony o dużym zaufaniu wśród naszych partnerów biznesowych.