Bartex sp. z o.o. została powołana do życia w 2001 roku. Początkowym celem jej
działania była realizacja inwestycji polegającej na budowie bazy przeładunkowej
i składowej węgla, zapewniającej przyjmowanie dostaw tego surowca bezpośrednio
z Federacji Rosyjskiej.

Aby sprostać tym wymaganiom została podjęta decyzja o lokalizacji "przyszłej" bazy
w miejscowości Chruściel gm. Płoskinia położonej w odległości około 14 km od granicznego
przejścia kolejowego Mamonowo - Braniewo i w odległości około 800 m od zjazdu z S-22
drogi Elbląg - Grzechotki w kierunku miejscowości Nowica, w bezpośrednim sąsiedztwie
stacji kolejowej Chruściel.
Już pod koniec 2003 roku mogły wjeżdżać bezpośrednio na teren bazy Spółki Bartex
pierwsze wagony z węglem z importu, a kolejne lata współpracy z rosyjskimi dostawcami
węgla zaowocowały podpisaniem całorocznych kontraktów na dostawy węgla.

bartex o firmie 1 bartex o firmie 2

Własna bocznica kolejowa umożliwiająca wyładunek węgla bezpośrednio na przylegające
place składowe, skład celny, własny sprzęt rozładunkowy, transportowy oraz
przesiewacze do węgla o dużej wydajności umożliwiają z jednej strony optymalizację
kosztów własnych, co czyni ofertę handlową Spółki Bartex szczególnie atrakcyjną,
z drugiej strony zapewniają wysoką jakość oferowanego węgla zarówno w sortymentach
miału jak i w oferowanych węglach grubych.

Doświadczenie w kontaktach z rosyjskimi dostawcami węgla umożliwiło selektywny
wybór, do współpracy, tych kopalń, które gwarantują najwyższą jakość oferowanego
węgla, a także jest gwarancją profesjonalnej obsługi wszystkich potencjalnych
klientów Spółki Bartex.